Ασφάλεια και Υγιεινή

Η Εταιρία μας πιστή στις εταιρικές αξίες των μετόχων της, και Πιστοποιημένη με τα Συστήματα Ποιότητας (ISO 9001), Περιβάλλοντος (ISO 14000) και Υγιεινής και Ασφάλειας (OHSAS 18000) κάθε χρόνο έχει σαν στόχο «Κανένα Ατύχημα, Κανένας Τραυματισμός, Καμία Ζημιά στο Περιβάλλον» .

Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πλήθος Συστημάτων, που βασίζονται είτε στην Τεχνολογία είτε κατά κύριο ρόλο, στην κουλτούρα και την Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και Κατάρτιση του Προσωπικού της. Τέτοια είναι:

  • Πολιτική Μέτρων Ατομικής Προστασίας (PPE) (διαβάστε εδώ αναλυτικά)
  • Πολιτική Ζωνών Ασφαλείας (διαβάστε εδώ αναλυτικά)
  • Πολιτική Αλκοόλ και Ναρκωτικών (διαβάστε εδώ αναλυτικά)
  • Πολιτική Κινητών Τηλεφώνων (διαβάστε εδώ αναλυτικά)
  • Συνεργασία με την Εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ Προστασία (Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Ασφαλείας & Ιατρών Εργασίας )
  • Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Σύστημα Αναφοράς και Ανάλυσης Επικίνδυνων Καταστάσεων και Παρολίγον Ατυχήματος (Near Miss Reports)
  • Εκπαίδευση Α’ Βοηθειών
  • Προγραμματισμένες Ασκήσεις Εκτάκτου Ανάγκης
  • Εκτεταμένο Δίκτυο Συστημάτων Ασφαλείας Νέας Τεχνολογίας


«Χρήσιμα Links»

 

ISO CERTIFICATIONS