Εταιρικές Πολιτικές

Οι δεσμεύσεις της GissCo όσον αφορά την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών της, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι στόχοι μας είναι :

Όχι ατυχήματα, όχι τραυματισμοί και όχι βλάβη στο περιβάλλον.

Όποιος εργάζεται για την GisCo όπου και αν βρίσκεται, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας. Καλή και σωστή απόδοση σε θέματα ασφαλείας, καθώς επίσης η υγιεινή, η προστασία και η ασφάλεια οιουδήποτε εργάζεται σε εμάς, θεωρείται σημαντικός και κρίσιμος παράγοντας  για την επιτυχία μας στους τομείς της δραστηριότητός μας.

Οι στόχοι μας είναι απλοί, όχι ατυχήματα, όχι τραυματισμοί και όχι βλάβη στο περιβάλλον

Συνεχώς θα προσπαθούμε να μειώνουμε τις όποιες αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον και την υγιεινή που προέρχονται από τη λειτουργία μας , μειώνοντας τα απόβλητα και τις εκπομπές ατμών και χρησιμοποιώντας αποδοτικά την ενέργεια. Θα παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από τους πελάτες μας.

Πρόθεση μας είναι να :

  • Συμβάλουμε, να ακούμε με προσοχή και να απαντάμε ειλικρινά στους πελάτες μας, στους εργαζόμενους, στις τοπικές κοινωνίες, στις αρχές και σε οιονδήποτε εργάζεται ή συνεργάζεται με εμάς.
  • Συνεργαζόμαστε με όλους – τους συνεργάτες μας, τους προμηθευτές μας, τους ανταγωνιστές και τις αρχές προκειμένου να βελτιώσουμε τον τομέα της δραστηριότητος μας
  • Αναφέρουμε ειλικρινά την απόδοση μας, είτε καλή είτε κακή
  • Ανταμείβουμε αυτούς που συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης μας στο τομέα της ασφάλειας, της υγιεινής και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Τα επιχειρησιακά μας σχέδια και προγράμματα περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους ασφαλούς απόδοσης, τους οποίους όλοι δεσμευόμαστε να επιτύχουμε.
 

ISO CERTIFICATIONS