Εταιρικό Προφίλ

Η Εταιρία αποθήκευσης υγρών καυσίμων και τροφοδότησης αεροσκαφών με καύσιμα, Gissco A.E. ιδρύθηκε των Απρίλιο του 2004. Μέτοχοι της εταιρίας σε ισόποση βάση είναι η BP Ελληνική και η Shell – Motor Oil Aviation.  Οι Υπηρεσίας μας καλύπτουν το φάσμα της παραλαβής, αποθήκευσης, διαχείρισης και Ανεφοδιασμού με αεροπορικά καύσιμα των αεροπορικών εταιριών, σε ένα ευρύ δίκτυο αποτελούμενο από 20 περιφερειακά αεροδρόμια, στην Ελλάδα.Βασισμένη στην Πρωτοποριακή παρουσία σε όλο τον κόσμο, των εταιριών μετόχων, η GISSCO είναι η μεγαλύτερη εταιρία επίγειας εξυπηρέτησης Καυσίμων στην Ελλάδα. Περισσότερες από 60,000 πτήσεις ετησίως εξυπηρετούνται από την GISSCO για να φθάσουν στους προορισμούς τους παγκοσμίως, ενώ πάνω από 500 Αεροπορικές εταιρίες απολαμβάνουν το ευρύ Δίκτυο, την επιμονή στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων, την τήρηση των πλέον αυστηρών διεθνών standards λειτουργίας & Ασφάλειας καθώς και την αποτελεσματικότητα στην λειτουργία μας.Αποστολή της GISSCO είναι η παροχή των πλέον αξιόπιστων, αποτελεσματικών και με υψηλά standard ασφαλείας, ανεφοδιασμών Αεροσκαφών, να υπηρετούμε τις αξίες των Μετόχων μας  και να είναι η GISSCO η Επιλογή όλων των Αεροπορικών Εταιριών

 

ISO CERTIFICATIONS